رنگهای رادیانز

Cirrus Collection

الهام گرفته شده از ابرهای گسترده ی حجیم در پهنه ی آسمان، این مجموعه دارای الگوهای یکدست و مواج است که آرامش و ثبات را به بیننده القاء می کند.

Noble Collection

مجموعه ی نوبل رنگ و بازتاب بن مایه ی طلایی را به اطراف می پراکند. کیفیت طنین انداز این محصول میتواند شکوه و وقار خاصی به هر محیط داخلی ای ببخشد.

Saltoro Cliff

SC235

Gold Canyon Gray

GG950

Imperial Gray

IG910

Whistler Mocha Gray

WM610

Mariposa Buff

MU410

Venetian Bronze

VB450

Mirama Bronze

MI780

Coastal Collection

مجموعه ی ساحلی، با الهام از منظر سواحل آرام طراحی شده است. سادگی محصولات این مجموعه حس وقار و آرامش خاصی به طراحی داخلی می دهد.

St.Helens White

SH145

Bora Bora Beige

BO214

Radianz

رادیانز کلاسیک در بردارنده ی طرح های ساده در عین حال پیچیده است که در مخلوطی از رنگ های به هم آمیخته، سادگی را برجسته کرده و به نمایش میگذارد.

Aleutian White

AW130

Diamond White

DW105

Everest White

EW120

Olympus Peak

OP733

Adirondack Birch

AB144

Antigua Beach

AN230

Bristol Beige

BB227

Kauai Cream

KC213

Columbia Gray

CG910

Eiger_Slope

ES355

Elbrus Boulder

EB866

Gentle Gray

GG900

Himalaya Ridge

HR755

Sierra Bedrock

SB744

Whitney Gray

WG722

Cumberland Flax

CF350

Mauna_Loa_Black

MB990

Sechura_Mocha

SM499

سری Matte

رادیانز کلاسیک در بردارنده ی طرح های ساده در عین حال پیچیده است که در مخلوطی از رنگ های به هم آمیخته، سادگی را برجسته کرده و به نمایش میگذارد.

Everest White

EW120

Columbia Gray

CG910

Whitney Gray

WG722